leeggepompt te worden, en kan direct na de werkzaamheden weer aangezet worden. Het slib en zand vervoeren wij in vloeistofdichte containers naar de stortlocatie. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.
Wij voeren op afvalwaterzuiveringsinstallaties  ook diverse werkzaamheden uit. Zoals het plaatsen van voortstuwers, mengers, beluchter- frames of matten. Met onze mobiele slibverwijderingsinstallatie, zijn wij in staat om het zand en spinsel uit het bassin te verwijderen. Het bassin hoeft dus niet
Groot Lageland 39, 8064 AM  Zwartsluis  -  Telefoon: 038 386 68 64  -  Mobiel: 06 53 199 722  -  Email: info@harmbonsink.nl
ZUIVERINGEN