leeggepompt te worden, en kan direct na de werkzaamheden weer aangezet worden. Het slib en zand vervoeren wij in vloeistofdichte containers naar de stortlocatie. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.
Wij voeren op afvalwaterzuiveringsinstallaties ook diverse werkzaamheden uit. Zoals het plaatsen van voortstuwers, mengers, beluchter- frames of matten. Met onze mobiele slibverwijderingsinstallatie, zijn wij in staat om het zand en spinsel uit het bassin te verwijderen. Het bassin hoeft dus niet
De Grote Kranerweerd 57, 8064 PE Zwartsluis - Telefoon: 038 386 68 64 - Mobiel: 06 53 199 722 - Email: info@harmbonsink.nl
ZUIVERINGEN